12/09/2019 - 23:45
Algeria
CS Constantine

CS Constantine

VS
CA Bordj Bou Arreridj

CA Bordj Bou Arreridj

Highlight trận đấu

khungthanh.com cung cấp và cập nhật liên tục nhiều link highlight, nếu link hiện tại bạn đang xem bị lỗi hoặc giật, lag, xin vui lòng thử lại link khác