mu-mua-sao-barca-voi-gia-400-trieu-euro

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền

28/07/2020 (14:37)

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền. Barca thiếu tiền để mua Neymar