barca-chua-the-gia-han-hop-dong-voi-tru-cot-vi-thieu-tien

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền

28/07/2020 (14:37)

Barca chưa thể gia hạn hợp đồng với trụ cột vì thiếu tiền. Barca thiếu tiền để mua Neymar